voor een objectief advies over uw rieten dak

logo
Rietendaken advies

                          Giethoorn
                  06-22460821

 

© MaatWerk Giethoorn 2011

Onderhoudsrapport

U heeft een rietendak maar twijfelt over wat er de komende jaren moet gebeuren. Uitstellen van onderhoud, zorgt er op langere termijn voor dat de reparaties veel groter en duurder worden. Ook wordt er wel te snel aan een dak gerommeld, zodat de levensduur van het dak met jaren wordt verkort. Wilt u korte metten maken met deze twijfel, kies dan voor een onderhoudsrapport!

Wat houdt dit in?
Per dakgedeelte zal ik kijken naar de staat waarin het dak verkeerd. Waarbij ik puntsgewijs zal controleren op:

    
  • dakdikte
  • kwaliteit van het riet
  • bevestiging
  • nokafwerking
  • rottingsgevoelige plaatsen

Riet langs de sloot

Aan de hand van bovenstaande controle, zal ik de gegevens in een rapport verwerken, waarin de volgende punten worden vastgelegd:

    
  • de algehele staat van het dak met daarin gegevens bij controle verkregen
  • welke werkzaamheden zullen er de komende 10 jaar moeten plaatsvinden
  • de kosten van deze werkzaamheden gerelateerd aan de markt op het controlemoment
  • welk riet is wel en niet geschikt voor uw dak